Begeleiding bij Hoogbegaafdheid


TOP is gecertificeerd om diverse trainingen aan te mogen bieden of heeft de benodigde ervaring en kennis om een training of workshop aan te bieden. De doelgroepen staan aangegeven bij het aanbod: kinderen, ouders of professionals. 


Online workshops
Vanwege het grote succes en de nog even grote vraag, biedt TOP de mogelijkheid aan om tegen een gereduceerd tarief online workshops te volgen. 
- prijs per persoon €22,50
- u ontvangt een dag voor aanvang een link waarop u in kunt loggen om deel te nemen aan de workshop
- u ontvangt na afloop een samenvatting van hetgeen besproken is tijdens de workshop. 


Kinderen

 • Speelmiddagen Slimme kleuters
  Steeds vaker komt bij TOP de vraag binnen om een aanbod te creëren voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Gezien de 10 jaar ervaring binnen het kleuteronderwijs geeft TOP gehoor aan deze oproep, ook in schooljaar 2020-2021 met 10 bijeenkomsten  voor jonge kinderen (groep 1-2-3) met een ontwikkelingsvoorsprong. Tijdens deze bijeenkomsten zal onder andere aandacht zijn voor doorzettingsvermogen, liefdevol frustreren, mindset, filosoferen, ontdekken en onderzoeken. De bijeenkomsten staan gepland op woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur.  Er wordt gewerkt met een klein groepje van 3 tot 6 kinderen. 
  I.v.m. de richtlijnen van RIVM heeft TOP besloten om de speelmiddagen voorlopig te annuleren. 

 • Mindset
  TOP heeft ruime ervaring in het aanbieden van trainingen gericht op mindset voor zowel jonge kinderen in de onderbouw (Groei in je groep), middenbouw (Mindset met Fixie en Growie) als bovenbouw (Lef). Voor middenbouw en bovenbouw geldt een lessencyclus van 8 bijeenkomsten van 1 uur in groepjes van maximaal 6 kinderen. Voor de onderbouw bestaat de mogelijkheid om het aantal lessen uit te breiden, tevens in groepjes van maximaal 6 kinderen.


 • Ik leer leren
  Deze training (ontwikkeld door Tea Adema) richt zich op leerlingen in de bovenbouw van de basisschool en onderbouw VO en leert kinderen omgaan met faalangst, concentratieproblemen, leerproblemen, motivatie en organisatie. Deze training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 75 minuten en een bijbehorend werkboek en wordt in groepjes van maximaal 4 kinderen aangeboden. Meer informatie over deze training vind je achter het tabblad 'Ik leer leren'. Deze training is in de praktijk van TOP te volgen of op school. 

 • In Balans
  (hoog-) Begaafde kinderen in groep 6 en/of 7 ervaren met grote regelmaat een disbalans: hun cognitieve denkniveau reikt vaak verder dan het kunnen uitvoeren van plannen en taken. Dit zorgt vaak voor o.a. onbegrip, een verminderd zelfbeeld en minder zelfvertrouwen. Door deel te nemen aan de cursus 'In Balans' leren kinderen hoe hun brein werkt, wat executieve functies zijn (vaardigheden om tot leren/werken te komen) en hoe deze kennis ervoor kan zorgen dat ze weer in balans raken.
  De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 75 minuten en wordt in groepjes van maximaal 4 kinderen aangeboden.  
  Mocht u in overleg met school een groepje kinderen (minimaal 3 kinderen) kunnen formeren en een rustige werkplek op school creëren , dan is het ook mogelijk om deze cursus op school te verzorgen. 


Professionals en ouders

Naast het bieden van individuele begeleiding, coaching en/of advisering aan uw leerling(en) en/of leerkrachten, verzorgt TOP ook workshops en trainingen: deze worden altijd op maat gegeven en onderstaande workshops zijn voorbeelden van de mogelijkheden. TOP denkt graag met u mee wanneer u geïnteresseerd bent. Neemt u vrijblijvend contact op om uw wensen duidelijk te maken. Training Executieve functies versterken in samenwerking met Dubbel Plus
In de ochtend richten we ons op de theoretische achtergrond, zichtbaar gedrag en mogelijke interventies. 
 In de middag besteden we aandacht aan diverse methodieken, liggen vele materialen ter inzage en gaan we ervaren hoe het spelen van spelletjes de executieve functies kunnen versterken. 
Kosten: €195,00 per persoon, inclusief koffie, thee, lunch en diverse handreikingen.
Data: woensdag 21 april 2021
Locatie: Dubbel Plus, Hoogstraat 60 in Goirle                  

Voor leerkrachten, ouders en professionals

“Een hoog IQ maar zijn kamer kan hij niet opgeruimd krijgen!”
“Spullen voor haar neus maar niet kunnen starten met een taak”


Wil je meer inhoudelijke informatie over de ontwikkeling van executieve functies? Wil jij ontdekken welke interventies je kunt inzetten om de ontwikkeling van executieve functies te stimuleren? Wil je direct na deze training praktisch aan de slag kunnen binnen je school of thuissituatie?

Tijdens deze training zijn theorie en praktijk verweven. Alle informatie is theoretisch onderbouwd en aan de hand van praktische tips en oefeningen leer je wat je kunt doen om kinderen te helpen hun executieve vaardigheden te versterken om er zo voor te zorgen dat alle kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. Na afloop van de training ontvang je een certificaat als bewijs van deelname.

Na deze training:

 • Weet je wat de 11 executieve functies, zoals deze beschreven worden door Peg en Dawson, zijn.

 • Kun je de executieve functies van kinderen in kaart brengen.

 • Weet je wat helpende interventies zijn en hoe je deze kunt toepassen.

 • Kun je kinderen met zwakke executieve functies beter begeleiden.

 • Ben je op de hoogte van diverse methodieken die ingezet kunnen worden.

 • Weet je hoe je spel kunt inzetten om executieve functies te versterken, thuis en op school.

Link om in te schrijven:
https://top-haghorst.nl/store/product/trainingsdag-executieve-functies-versterken-21-april-2021 

Deze workshop is ook incompany te boeken: voor meer informatie en tarieven graag contact opnemen. 


Talentontwikkeling binnen uw school.
Het ontdekken van talenten bij kinderen krijgt een steeds belangrijke plek binnen ons onderwijs. We weten inmiddels dat kinderen door het inzetten van talenten zich bewuster worden van hetgeen ze al wel kunnen. Deze flow helpt hen verder te komen in hun ontwikkeling in plaats van stil te blijven staan bij hetgeen ze nog niet kunnen.
Tijdens deze workshop gaan we op zoek naar de definitie van talent binnen uw school: wat is talent? Hoe kan ik als leerkracht talent stimuleren? Wat voor invloed heeft mindset op talent (van zowel de leerkracht als de leerling) ? Hoe kan de Taxonomie van Bloom ondersteunen bij Talentontwikkeling?

Help: een (hoog-) begaafde leerling in mijn klas!

We zijn steeds beter in staat om (hoog-) begaafde leerlingen te signaleren, maar wat dan? De praktische handreikingen ontbreken nog vaak: wat heeft de leerling nodig of juist niet, wat betekent dit voor je klassenmanagement, welke materialen zijn inzetbaar?
Door kennis te maken met de profielen Betts en Neihart krijg je tijdens de workshop tools aangereikt om bovenstaande vragen te beantwoorden.

Compacten en verrijken: een plan van aanpak
Wanneer je te maken krijgt met een (hoog-) begaafde leerling in je groep (en ja.... dat overkomt iedereen dan is het fijn om praktische tools te hebben die je helpen om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Wat is verantwoord om te schrappen in je lesstof, hoeveel instructie hebben de leerlingen wel nodig en welke materialen kun je aanbieden als verrijking?

Een praktische uiteenzetting om meteen aan de slag te kunnen gaan. 

Anticiperen op onderpresteren

Het levert ouders en leerkrachten vaak frustraties op: een leerling laat niet zien wat hij of zijn (gezien de cognitieve capaciteiten) moet kunnen. Wat is de oorzaak van het niet-presteren, wat is een broekvager en hoe te handelen? Wat heeft de leerling nodig om weer te kunnen gaan groeien en bloeien?

Het opzetten van een plusklas

Ieder kind is uniek: ook de (hoog-) begaafde leerling. Om tegemoet te komen aan bepaalde onderwijsbehoeften van (hoog-) begaafde leerlingen is het soms wenselijk om een plusklas op te zetten, maar wat hoe pak je dat aan? Schrijf je een beleidsplan, wie draagt zorg over de plusklas, welke materialen worden ingezet en wat is eigenlijk het doel wat je voor ogen hebt?
Tijdens deze workshop kijk je naar je praktijksituatie en maak je een eerste stap om een plusklas te creëren binnen je onderwijsomgeving.   

   

Mindset en oplossingsgericht werken: een mooie combinatie om tot persoonlijke leerdoelen te komen.

Helaas komt het nog met regelmaat voor dat een (hoog-) begaafde leerling zich niet prettig voelt op school, ondanks alle goede zorgen van leerkracht en betrokkenen. Het aanbod lijkt niet passend, de leerling vindt het saai, te moeilijk, heeft geen zin of voelt zich niet lekker. Door de leerling (en de omgeving) bewust te maken van zijn/haar mindset en het inzetten van oplossingsgerichte vragen is het mogelijk om de leerling te motiveren, om eigenaarschap te creëren, om tot persoonlijke leerdoelen te komen: wat heb jij nodig om ......?
Deze workshop is geschikt onderwijsprofessionals die werken met jonge kinderen als met jonge tieners: er is aandacht voor materialen en gesprekstechnieken die direct inzetbaar zijn.