Begeleiding bij Hoogbegaafdheid


Werkwijze


De begeleiding vanuit TOP is er op gericht dat het kind maar ook de omgeving (gezin en school) actief aan de slag gaan met de diverse werkvormen en gekregen adviezen. Oplossingsgericht werken, praten en kijken naar de mogelijkheden zijn daarbij de speerpunten. Door op zoek te gaan naar de talenten en het vinden van de juiste balans is het mogelijk voor een kind om (weer) tot een ontwikkeling te komen. 


Naast het gebruik van diverse (spel-) materialen worden er ook gesprekken gevoerd, onder andere door het inzetten van coachingsmaterialen wat het kind stimuleert om zelf tot oplossingen te komen: eigenaarschap vergroten! Ook werkt TOP vaak middels de methode POPtalk (een methode om aspecten van iemands belevingswereld letterlijk in beeld brengen).  De begeleidingstrajecten van TOP zijn maatwerk en worden uitgevoerd naar aanleiding van een vooraf opgesteld plan. Tijdens de trajecten kunnen onderstaande punten aan bod komen:

  • psycho-educatie: gericht op het zichzelf leren begrijpen
  • individuele begeleiding om bepaalde vaardigheden zich eigen te maken
  • ouderbegeleiding: opvoedkundige ondersteuning gericht op de thuissituatie met uitleg, tips en adviezen
  • schoolbegeleiding: het spreken van dezelfde taal, praktische tips
  • versterken van executieve functies

Naast individuele begeleidingstrajecten biedt TOP ook speelmiddagen aan voor jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong (groep 1-2-3), groepstraining In Balans (voor groep 6-7) en groepstraining Ik Leer Leren (groep 8, brugklas). Daarnaast biedt TOP trainingen en cursussen aan voor scholen, kindcentra etc van één of meerdere dagdelen of studiedagen. Meer informatie hierover kunt u terugvinden onder het betreffende tabblad 'workshops en trainingen'.