Advies- en begeleidingsbureau Hoogbegaafdheid

Werkwijze

Oplossingsgericht werken, praten en kijken naar mogelijkheden zijn de speerpunten bij TOP. Door op zoek te gaan naar de talenten en het vinden van de juiste balans is het mogelijk voor een kind om (weer) tot ontwikkeling te komen. 

Naast het gebruik van diverse (spel-) materialen worden er ook gesprekken gevoerd, onder andere door het inzetten van coachingsmaterialen wat het kind stimuleert om zelf tot oplossingen te komen: eigenaarschap vergroten!

Nieuw vanaf september 2019!

  • Speelmiddagen voor Slimme Kleuters 
Steeds vaker komt bij TOP de vraag binnen om een aanbod te creëren voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Gezien de 10 jaar ervaring binnen het kleuteronderwijs gaat TOP gehoor geven aan deze oproep en in schooljaar 2019-2020 7 speelmiddagen inplannen voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Tijdens deze speelmiddagen zal onder andere aandacht zijn voor doorzettingsvermogen, liefdevol frustreren, mindset, filosoferen, ontdekken en onderzoeken. De speelmiddagen staan gepland op woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur en de kosten bedragen €35,- per kind per bijeenkomst. Er wordt gewerkt met een klein groepje van 3 tot 6 kinderen. Mocht u uw kind aan willen melden of heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met TOP.

Woensdag 20 november 2019
Woensdag 15 januari 2020 
Woensdag 19 februari 2020
Woensdag 18 maart 2020
Woensdag 15 april 2020
Woensdag 13 mei 2020
Woensdag 10 juni 2020

  • In Balans
(hoog-) Begaafde kinderen in groep 6 en/of 7 ervaren met grote regelmaat een disbalans: hun cognitieve denkniveau reikt vaak verder dan het kunnen uitvoeren van plannen en taken. Dit zorgt vaak voor o.a. onbegrip, een verminderd zelfbeeld en minder zelfvertrouwen. Door deel te nemen aan de cursus 'In Balans' leren kinderen hoe hun brein werkt, wat executieve functies zijn (vaardigheden om tot leren/werken te komen) en hoe deze kennis ervoor kan zorgen dat ze weer in balans raken. 
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 75 minuten en wordt in het voorjaar van 2020 opnieuw aangeboden.  
Mocht u in overleg met school een groepje kinderen (minimaal 3 kinderen) kunnen formeren en een rustige werkplek op school, dan is het ook mogelijk om deze cursus op school te verzorgen. Voor het aanmelden van uw kind kunt u contact opnemen met TOP. Ook wanneer u nog meer informatie wilt kunt u contact opnemen.

  • Ik leer leren
In het voorjaar van 2020 gaat opnieuw de cursus 'Ik leer leren' van start voor (hoog-) begaafde kinderen uit groep 8 of de brugklas. Tijdens het basisonderwijs krijgen deze kinderen vaak (onbedoeld) te weinig te maken met doorzettingsvermogen, plannen en organiseren, leren leren, frustraties en andere executieve vaardigheden. Hierdoor is de start op het middelbaar onderwijs regelmatig onverwacht moeilijk. Tijdens deze cursus leren de kinderen bijvoorbeeld wat hun leervoorkeur is, wat handige tips zijn en hoe het puberbrein werkt. Meer informatie vind je achter tabblad 'ik leer leren'. 
Er wordt gewerkt in groepjes van 2 tot 4 kinderen en de cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 75 minuten. De kosten bedragen €200 per kind, inclusief de bijbehorende materialen.
Mocht u in overleg met school een groepje kinderen (minimaal 3) kunnen formeren en een rustige werkplek op school, dan is het ook mogelijk om deze cursus op school te verzorgen. Voor het aanmelden van uw kind kunt u contact opnemen met TOP. Ook wanneer u nog meer informatie wilt kunt u contact opnemen.