Begeleiding bij Hoogbegaafdheid

Verrijkingsonderwijs buiten de reguliere groep donderdag 17 maart 2021

€22.50

Verrijkingsonderwijs buiten de reguliere groep, donderdag 17 maart 2021
Natuurlijk hoop je als leerkracht dat je je zoveel mogelijk kunt richten op de onderwijsbehoeften van je leerlingen. Er is echter een verschil tussen maximaal wenselijk en maximaal haalbaar: het komt regelmatig voor dat (hoog-) begaafde leerlingen meer nodig hebben dan je aan kunt bieden in de reguliere groep. Deze workshop richt zich op verrijkingsonderwijs buiten de reguliere groep, op schoolniveau of op bovenschoolsniveau.
Waar moet je rekening mee houden? Welke materialen gebruik je? Welke leerlingen komen in aanmerking?
Samen gaan we op onderzoek uit om te bekijken wat passend is in jullie situatie. Je krijgt handreikingen, maar ook 'nadenksels' die je mee kunt nemen in de overwegingen die je moet maken. Praktische vertaalslag en veel voorbeelden.