Begeleiding bij Hoogbegaafdheid

Slimme Kleuters deel 2, woensdag 10 maart 2021

€22.50

woensdag 10 maart 2021, 19.00 uur.
Doelgroep: leerkrachten, begeleiders, pedagogisch medewerkers
Begrijpen van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.
Hoe kan een observatie bijdragen tot begrip voor deze kleuter? Welke leerkrachtvaardigheden zijn van belang? Hoe om te gaan met de mogelijke disbalans tussen de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling (rol van executieve vaardigheden)? Kortom: een praktische vertaalslag naar de kleutergroep!

Na aanmelding ontvangt u een factuur. Zodra u het geld heeft overgemaakt ontvangt u een bevestiging. Let op: deze kan in uw spam belanden!