Begeleiding bij Hoogbegaafdheid

Slimme Kleuters deel 1, dinsdag 13 oktober 2020

€22.50

Dinsdag 13 oktober 2020, 19.00 uur.
Doelgroep: leerkrachten, begeleiders, pedagogisch medewerkers
Signaleren van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.
We bekijken de rol van ouders bij het signaleren, wat de invloed van een goed intake-gesprek kan zijn, welke kenmerken behoren bij kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong, welke educatieve behoeften mogelijk aanwezig zijn en we richten ons op een klein een stukje observatie (wat zien we nu eigenlijk?).

Na aanmelding ontvangt u een factuur. Zodra u het geld heeft overgemaakt ontvangt u een bevestiging.