Begeleiding bij Hoogbegaafdheid

Hoe start ik een (bovenschoolse) plusklas op? Online workshop op donderdag 11 maart 2021

€22.50

Inmiddels heb ik bijna 10 jaar ervaring in het opstarten en begeleiden van plusklassen, zowel op schoolniveau als op bovenschools niveau (stichting en samenwerkingsverband). 
In deze workshop deel ik graag mijn kennis met jullie: 
Waar moet je rekening mee houden? Welke materialen gebruik je? Welke leerlingen komen in aanmerking?
Samen gaan we op onderzoek uit om te bekijken wat passend is in jullie situatie. Je krijgt handreikingen, maar ook 'nadenksels' die je mee kunt nemen in de overwegingen die je moet maken. Praktische vertaalslag en veel voorbeelden.
Online workshop op donderdag 11 maart 19.00 - 20.20 uur.