Begeleiding bij Hoogbegaafdheid

Individueel Onderwijskundig Onderzoek 

Het is mogelijk om een Individueel Onderwijskundig Onderzoek af te laten nemen bij TOP. Dit onderzoek is grotendeels non-verbaal en levert een  indicatie op, gericht op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind door middel van het bouwen van een dorp met het Wereldspel en enkele diagnostische testen. Deze diagnostische testen zijn gericht op leesvaardigheid, tekstbegrip, spelling, rekenvoorwaarden, ruimtelijk inzicht, schrijven, geheugen en oog-volgproblematiek. Tevens wordt in beeld gebracht of het kind talig dan wel visueel is ingesteld of hierin juist een balans heeft gevonden. Na afronding van het onderzoek volgt een uitgebreid onderzoeksverslag met eventuele handreikingen om aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van het kind. Dit verslag wordt toegelicht tijdens een gesprek. 
De kosten voor dit onderzoek zijn €495 .

Wereldspel
Het is ook mogelijk om enkel het Wereldspel af te nemen (geen diagnostisch onderzoek). De kosten hiervoor zijn €75: 2 sessie à 25 minuten en een kort verslag met de bevindingen. Onderaan deze pagina vindt u een video met uitleg over het Wereldspel.