Begeleiding bij Hoogbegaafdheid


Omdat de weg naar de top niet altijd vanzelfsprekend is ...

Een goede ontwikkeling is voor hoogbegaafde kinderen vaak minder vanzelfsprekend dan door de omgeving wordt aangenomen:  TOP heeft als doel om op zoek te gaan naar mogelijkheden, kansen en talenten om ontwikkeling (weer) mogelijk te maken voor meer- en hoogbegaafde kinderen.  TOP gaat samen met het kind op zoek naar de juiste balans en richt zich op het welbevinden van het kind: herkenning en erkenning!


Nieuws!

  • Nieuw: online workshop 'hoe start ik een plusklas op?'
  • Nieuw: online workshop 'een voorsprong in groep 3'
  • Inschrijving geopend: Trainingsdag Executieve functies versterken! Zie de webshop voor meer informatie of tabblad 'workshops en trainingen'.
  • Helaas geen speelmiddagen i.v.m. de richtlijnen rondom RIVM
  • Nieuwe data online workshops schooljaar 2020-2021: Slimme Kleuters, Executieve functies versterken en Verrijkingsonderwijs