Begeleiding bij Hoogbegaafdheid


Omdat de weg naar de top niet altijd vanzelfsprekend is ...

Een goede ontwikkeling is voor hoogbegaafde kinderen vaak minder vanzelfsprekend dan door de omgeving wordt aangenomen:  TOP heeft als doel om op zoek te gaan naar mogelijkheden, kansen en talenten om ontwikkeling (weer) mogelijk te maken voor meer- en hoogbegaafde kinderen.  TOP gaat samen met het kind op zoek naar de juiste balans en richt zich op het welbevinden van het kind: herkenning en erkenning!


Nieuws!

  • Nieuwe data online workshops schooljaar 2020-2021: Slimme Kleuters, Executieve functies versterken en Verrijkingsonderwijs
  • Nieuwe data speelmiddagen schooljaar 2020-2021: voor jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong (groep 1-2-3). 
  • Woensdag 20 januari 2021: workshop Executieve Functies trainen deel 1 en 2