Advies- en begeleidingsbureau Hoogbegaafdheid

Omdat de weg naar de top niet altijd vanzelfsprekend is ...

Bij TOP ligt de nadruk op het zoeken naar mogelijkheden, kansen en talenten om ontwikkeling (weer) mogelijk te maken voor meer- en hoogbegaafde kinderen. De weg naar de top is voor deze kinderen vaak minder vanzelfsprekend dan door de omgeving wordt aangenomen. Wat heeft het kind in deze situatie, in deze omgeving nodig om tot ontwikkeling te komen? Het accent ligt op het mogelijk maken van ontwikkeling en niet op het opheffen van achterstand. Samen met het kind gaat TOP op zoek naar de juiste balans. 
Omdat ouders en school deel uitmaken van de omgeving van een kind is het mogelijk dat TOP daarin ook ondersteuning biedt. Voorbeelden hiervan zijn oudergesprekken, adviesbegeleiding, coaching, kennisoverdracht en scholing gericht op gerelateerde onderwerpen.


Nieuws

 • online workshops!
  * Slimme kleuters deel 1 (signaleren)
  * Slimme kleuters deel 2 (begrijpen en begeleiden)
  * Executieve functies versterken deel 1 (theoretische achtergrond, dagelijkse routines en voorbeelden van materialen/methodes
  * Executieve functies versterken deel 2 (praktische vertaalslag: wat zie ik? Op zoek naar interventies)
  * Verrijkingsonderwijs (verrijking buiten de reguliere groep, plusklas: praktische handvatten en overdenkingen). 

  Zie tabblad Workshops en trainingen voor meer informatie en mogelijkheid tot inschrijving.