Oplossingsgericht werken, praten en kijken naar mogelijkheden zijn de speerpunten bij TOP. Door op zoek te gaan naar de talenten en het vinden van de juiste balans is het mogelijk voor een kind om (weer) tot ontwikkeling te komen. 

Naast het gebruik van diverse (spel-) materialen worden er ook gesprekken gevoerd, onder andere door het inzetten van coachingsmaterialen wat het kind stimuleert om zelf tot oplossingen te komen: eigenaarschap vergroten!

Nieuw vanaf september 2019!

  • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
Steeds vaker komt bij TOP de vraag binnen om een aanbod te creëren voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Gezien de 10 jaar ervaring binnen het kleuteronderwijs gaat TOP gehoor geven aan deze oproep en in schooljaar 2019-2020 6 bijeenkomsten inplannen voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Tijdens deze bijeenkomsten zal onder andere aandacht zijn voor doorzettingsvermogen, liefdevol frustreren, mindset, filosoferen, ontdekken en onderzoeken. De bijeenkomsten staan gepland op vrijdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur. Het is mogelijk om losse bijeenkomsten te plannen (€35 per bijeenkomst) of een totaalpakket van 6 bijeenkomsten met een kort evaluatiegesprek (€200). Er wordt gewerkt met een klein groepje van 4 tot 6 kinderen. Mocht u uw kind aan willen melden of heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met TOP.

Vrijdag 4 oktober 2019
Vrijdag 8 november 2019
Vrijdag 13 december 2019
Vrijdag 17 januari 2020 
Vrijdag 13 maart 2020 
Vrijdag 15 mei 2020

  • In Balans
(hoog-) Begaafde kinderen in groep 6 en/of 7 ervaren met grote regelmaat een disbalans: hun cognitieve denkniveau reikt vaak verder dan het kunnen uitvoeren van plannen en taken. Dit zorgt vaak voor o.a. onbegrip, een verminderd zelfbeeld en minder zelfvertrouwen. Door deel te nemen aan de cursus 'In Balans' leren kinderen hoe hun brein werkt, wat executieve functies zijn (vaardigheden om tot leren/werken te komen) en hoe deze kennis ervoor kan zorgen dat ze weer in balans raken. 
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 75 minuten en desgewenst een evaluatiegesprek van maximaal 30 minuten en vindt plaats op vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.  Er wordt gewerkt in groepjes van 2 tot 4 kinderen. De kosten bedragen €200 per kind, inclusief de bijbehorende materialen.
Mocht u in overleg met school een groepje kinderen (minimaal 3 kinderen) kunnen formeren en een rustige werkplek op school, dan is het ook mogelijk om deze cursus op school te verzorgen. Voor het aanmelden van uw kind kunt u contact opnemen met TOP. Ook wanneer u nog meer informatie wilt kunt u contact opnemen.

Vrijdag 27 september 2019
Vrijdag 4 oktober 2019
Vrijdag 11 oktober 2019
Vrijdag 25 oktober 2019
Vrijdag 1 november 2019

  • Ik leer leren
In september gaat opnieuw de cursus 'Ik leer leren' van start voor (hoog-) begaafde kinderen uit groep 8 of de brugklas. Tijdens het basisonderwijs krijgen deze kinderen vaak (onbedoeld) te weinig te maken met doorzettingsvermogen, plannen en organiseren, leren leren, frustraties en andere executieve vaardigheden. Hierdoor is de start op het Middelbaar onderwijs regelmatig onverwacht moeilijk. Tijdens deze cursus leren de kinderen bijvoorbeeld wat hun leervoorkeur is, wat handige tips zijn, hoe het puberbrein werkt. Meer informatie vind je achter tabblad 'ik leer leren'. 
Er wordt gewerkt in groepjes van 2 tot 4 kinderen en de cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 75 minuten en desgewenst een evaluatiegesprek van maximaal 30 minuten. De kosten bedragen €200 per kind, inclusief de bijbehorende materialen.
Mocht u in overleg met school een groepje kinderen (minimaal 3) kunnen formeren en een rustige werkplek op school, dan is het ook mogelijk om deze cursus op school te verzorgen. Voor het aanmelden van uw kind kunt u contact opnemen met TOP. Ook wanneer u nog meer informatie wilt kunt u contact opnemen.
De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavonden van 18.15 tot 19.30 uur:

Donderdag 26 september 2019
Donderdag 3 oktober 2019
Donderdag 10 oktober 2019
Donderdag 24 oktober 2019
Donderdag 31 oktober 2019

TOP maakt gebruik van diverse methodes en (prenten-) boeken om met de kinderen na te denken, te praten, te (h) erkennen....