Oplossingsgericht werken, praten en kijken naar mogelijkheden zijn de speerpunten bij TOP. Door op zoek te gaan naar de talenten en het vinden van de juiste balans is het mogelijk voor een kind om (weer) tot ontwikkeling te komen. 

Naast het gebruik van diverse (spel-) materialen worden er ook gesprekken gevoerd, onder andere door het inzetten van coachingsmaterialen wat het kind stimuleert om zelf tot oplossingen te komen: eigenaarschap vergroten!

TOP maakt gebruik van diverse methodes en (prenten-) boeken om met de kinderen na te denken, te praten, te (h) erkennen....