Voor scholen

TOP is gecertificeerd om de training ‘Ik leer leren’ (Tea Adema) aan te bieden. Deze training richt zich op leerlingen in de bovenbouw van de basisschool en onderbouw VO en leert kinderen omgaan met faalangst, concentratieproblemen, leerproblemen, motivatie en organisatie. Deze training bestaat uit 5 bijeenkomsten à 1 ½ uur en een bijbehorend werkboek en wordt in groepjes van maximaal 4 kinderen aangeboden.

TOP heeft ruime ervaring in het aanbieden van trainingen gericht op mindset voor zowel jonge kinderen in de onderbouw (Groei in je groep), middenbouw (Mindset met Fixie en Growie) als bovenbouw (Lef). Voor middenbouw en bovenbouw geldt een lessencyclus van 8 bijeenkomsten van 1 uur in groepjes van maximaal 6 kinderen. Voor de onderbouw bestaat de mogelijkheid om het aantal lessen uit te breiden, tevens in groepjes van maximaal 6 kinderen.

Workshops
Naast het bieden van individuele begeleiding, coaching en/of advisering aan uw leerling(en) en/of leerkrachten, verzorgt TOP ook workshops. Workshops worden altijd op maat gegeven: onderstaande workshops zijn voorbeelden van de mogelijkheden. TOP denkt graag met u mee wanneer u geïnteresseerd bent; onderaan deze pagina vindt  u een flyer met daarin de informatie. Neemt u vrijblijvend contact op om uw wensen duidelijk te maken. 

Talentontwikkeling binnen uw school.
Het ontdekken van talenten bij kinderen krijgt een steeds belangrijke plek binnen ons onderwijs. We weten inmiddels dat kinderen door het inzetten van talenten zich bewuster worden van hetgeen ze al wel kunnen. Deze flow helpt hen verder te komen in hun ontwikkeling in plaats van stil te blijven staan bij hetgeen ze nog niet kunnen. 
Tijdens deze workshop gaan we op zoek naar de definitie van talent binnen  uw school: wat is talent? Hoe kan ik als leerkracht talent stimuleren? Wat voor invloed heeft mindset op talent (van zowel de leerkracht als de leerling) ? Hoe kan de Taxonomie van Bloom ondersteunen bij Talentontwikkeling?

Help: een (hoog-) begaafde leerling in mijn klas!

We zijn steeds beter in staat om (hoog-) begaafde leerlingen te signaleren, maar wat dan? De praktische handreikingen ontbreken nog vaak: wat heeft de leerling nodig of juist niet, wat betekent dit voor je klassenmanagement, welke materialen zijn inzetbaar?
Door kennis te maken met de profielen Betts en Neihart krijg je tijdens de workshop tools aangereikt om bovenstaande vragen te beantwoorden.

Compacten en verrijken: een plan van aanpak
Wanneer je te maken krijgt met een (hoog-) begaafde leerling in je groep (en ja.... dat overkomt iedereen dan is het fijn om praktische tools te hebben die je helpen om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Wat is verantwoord om te schrappen in je lesstof, hoeveel instructie hebben de leerlingen wel nodig en welke materialen kun je aanbieden als verrijking? 

Een praktische uiteenzetting om meteen aan de slag te kunnen gaan.

Anticiperen op onderpresteren

Het levert ouders en leerkrachten vaak frustraties op: een leerling laat niet zien wat hij of zijn (gezien de cognitieve capaciteiten) moet kunnen. Wat is de oorzaak van het niet-presteren, wat is een broekvager en hoe te handelen? Wat heeft de leerling nodig om weer te kunnen gaan groeien en bloeien?

Het opzetten van een plusklas

Ieder kind is uniek: ook de (hoog-) begaafde leerling. Om tegemoet te komen aan bepaalde onderwijsbehoeften van (hoog-) begaafde leerlingen is het soms wenselijk om een plusklas op te zetten, maar wat hoe pak je dat aan? Schrijf je een beleidsplan, wie draagt zorg over de plusklas, welke materialen worden ingezet en wat is eigenlijk het doel wat je voor ogen hebt?
Tijdens deze workshop kijk je naar je praktijksituatie en maak je een eerste stap om een plusklas te creëren binnen je onderwijsomgeving.

Mindset en oplossingsgericht werken: een mooie combinatie om tot persoonlijke leerdoelen te komen.

Helaas komt het nog met regelmaat voor dat een (hoog-) begaafde leerling zich niet prettig voelt op school, ondanks alle goede zorgen van leerkracht en betrokkenen. Het aanbod lijkt niet passend, de leerling vindt het saai, te moeilijk, heeft geen zin of voelt zich niet lekker. Door de leerling (en de omgeving) bewust te maken van zijn/haar mindset en het inzetten van oplossingsgerichte vragen is het mogelijk om de leerling te motiveren, om eigenaarschap te creëren, om tot persoonlijke leerdoelen te komen: wat heb jij nodig om ......?
Deze workshop is geschikt onderwijsprofessionals die werken met jonge kinderen als met jonge tieners: er is aandacht voor materialen en gesprekstechnieken die direct inzetbaar zijn.

Onderstaand een flyer met daarin de informatie voor aanbod op scholen.

TOP aanbod voor scholen.pdf