788c653d-0872-4341-8594-2e09e0faca97pngTarieven per 1 juli 2019

 • kennismakingsgesprek (telefonisch)
  15-20 minuten            Gratis

 • Oudergesprek (intake, advies of evaluatie)**
  30 minuten              €30,-
  45 minuten              €45,-
  60 minuten              €60,-

 • Individuele begeleiding (incl. voorbereiding, plan van aanpak en materialen)
  50 minuten              €60,-

  Basispakket                €635,-
       Intakegesprek 
       8 sessies à 50 minuten
       korte terugkoppeling na iedere sessie 
       eindgesprek
       evaluatieverslag met adviezen en conclusies

  Klein pakket
  -    5 sessies                €325,-
       eindgesprek 30 minuten                        

 • Verslaglegging
  Uitgewerkt verslag op papier        €45,-

 • Begeleiding scholen*
  60 minuten              €80

 • Voorlichting/ kennisoverdracht* **
  60 minuten              €100

 • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
  1 bijeenkomst             €35
  Pakket 6 bijeenkomsten + evaluatie    €200

 • In Balans
  Groepstraining 5 bijeenkomsten
  (75 minuten per keer, materialen,
  evaluatie max 30 minuten)        €200

 • "Ik leer leren" Training
  Groepstraining 5 bijeenkomsten 
  (75 minuten per keer, materialen,
  evaluatie max 30 minuten )           €200

  Individuele training          Op aanvraag
  Incompany*              Op aanvraag
 • Jungle Memory Training        
                       Op aanvraag

 • Workshops 
                       Op aanvraag 

 • Implementatie-traject DHH* **
                       Op aanvraag 

*Reiskosten: buiten een straal van 15 km wordt €0,30 per km gerekend, uitgaande van de ANWB-routeplanner, postcode 5089 NP
**BTW: TOP staat geregistreerd als zelfstandig werkend docent bij CRKBO Register Docenten. Dit houdt in dat diensten die worden aangeboden door deze docent en gericht zijn op het geven van onderwijs aan leerlingen, worden vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting (BTW).

Voor individuele begeleiding is geen algemene vergoeding te verkrijgen. In enkele gevallen is het mogelijk om een persoonsgebonden budget aan te vragen of om een vergoeding aan te vragen via de belasting, ziektekostenverzekeraar of leerlinggebonden financiering. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de aanvraag en declaratie hiervan.