Omdat de weg naar de top niet altijd vanzelfsprekend is ...

Bij TOP ligt de nadruk op het zoeken naar mogelijkheden, kansen en talenten om ontwikkeling (weer) mogelijk te maken voor meer- en hoogbegaafde kinderen. De weg naar de top is voor deze kinderen vaak minder vanzelfsprekend dan door de omgeving wordt aangenomen, vandaar dat de begeleiding zich richt op de ecologie (relatie met de omgeving) van het kind. Wat heeft het kind in deze situatie, in deze omgeving nodig om tot ontwikkeling te komen? Het accent ligt op het mogelijk maken van ontwikkeling en niet op het opheffen van achterstand. Samen met het kind gaat TOP op zoek naar de juiste balans. 

Omdat ouders en school deel uitmaken van de omgeving van een kind is het mogelijk dat TOP daarin ook ondersteuning biedt. Voorbeelden hiervan zijn oudergesprekken, adviesbegeleiding, coaching, kennisoverdracht en scholing gericht op gerelateerde onderwerpen.


Nieuws!
  • TOP heeft een nieuwe workshop voor scholen toegevoegd: Talentontwikkeling binnen uw school. 
    Wat is talent? Hoe stimuleer ik als leerkracht talent? Wat heeft mindset voor invloed op talent? Hoe kan de Taxonomie van Bloom ondersteunen bij Talentontwikkeling?